January 17, 2022

POZASTAVENÉ - Rozvrh tréningov platný od 25.1.2022

AKTUALIZÁCIA: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme dočasne pozastavili tréningový proces. Predpokladaný termín opätovného začiatku sme stanovili na 21.2.2022. O zmenách budeme s predstihom informovať. Ďakujeme za porozumenie.

S radosťou oznamujeme, že tréningový proces opäť začína, a to v utorok od 25.1.2022 v telocvični UPJŠ Park Angelinum 9 a od 1.2.2022 aj Centrum úpolových športov Exnárová 10 - každý utorok a štvrtok v časoch od 16:30 do 17:30.

Všetky potrebné informácie sa dozviete na nasledujúcom odkaze Detaily tréningov! alebo osobne v telocvični :)

Podmienky účasti

Tréningy budú prebiehať v režime s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia.

Od 12. januára 2022 platí, že je možné využívať vnútorné aj vonkajšie športovíská za účelom tréningovej činnosti v režime OP.

Hromadné podujatia (tréning/zápas na vnútornom alebo vonkajšom športovisku) osôb do 18 rokov veku je možné usporiadať aj v režime OTP. (Deti od 0 do 12 rokov a 2 mesiacov sa považujú za kompletne zaočkované, čiže nepotrebujú test, avšak deti od 12 do 18 rokov veku test potrebujú - 48h Ag, 72h PCR / LAMP)._

Tréneri, rozhodcovia a iné osoby nad 18 rokov podieľajúce usporiadaní hromadného podujatia(zápasu/tréningu) v režime OTP nemusia byť zaočkované, avšak musia disponovať negatívnym výsledkom testu v zmysle definície OTP (48h Ag, 72h PCR / LAMP).

Viac informácii na na korona.gov.sk

Telocvičňa UPJŠ Park Angelinum 9

Centrum úpolových športov Exnárová 10

Galéria