October 27, 2021

Skúšky technickej vyspelosti na 2.kyu až 4.dan - zima 2021

Tatranská únia karate plánuje vykonanie skúšok technickej vyspelosti na 2.kyu až 4.dan pre členov TAUKA.

Dátum skúšok je predbežne určený na koniec mesiaca november alebo začiatok decembra.

V prípade záujemu o skúšky nám zanechajte súkromnú správu alebo nás kontaktujte na info@karateupjs.sk. Presný termín a zloženie skúšobnej komisie bude uvedený v pozvánke.

Galéria