Karate Klub Slávia UPJŠ Košice

Partneri


Činnosť nášho klubu podporuje mesto Košice