Kontakt

Sídlo občianskeho združenia

Karate Klub Slávia UPJŠ Košice
Medická 489/6, 040 11 Košice, Slovensko
IČO: 35536080, DIČ: 2021574148

Štatutár / Predseda klubu

Ing. Rudolf Vancák
+421 905 622 201
karate.upjs@gmail.com

Adresa telocvične

Karate Klub Slávia UPJŠ Košice
Park Angelinum 9, 040 01 Košice, Slovensko

Kontakt na trénerov

Ing. Rudolf Vancák
Ing. Rudolf Vancák
4. dan

+421 905 622 201
karate.upjs@gmail.com
Mgr. Peter Váczy
Mgr. Peter Váczy
1. dan

+421 905 858 818
profa.vaczy@gmail.com
Ing. Milan Korenko
Ing. Milan Korenko
1. dan

+421 908 374 746
MKorenko@sk.uss.com
Mgr. Emil Bugoš
Mgr. Emil Bugoš
2. kyu

+421 948 800 508