1. kolo Žiackej ligy VÚKABU a TAUK

27.10.2018, ,

1. kolo Žiackej ligy VÚKABU a TAUK

Výsledky

Miesto Súťažiaci Kategória
3. Tomáš Buša Kumite ml. žiaci 10-11 rokov pokročilí nad 40 kg /6. - 4. kyu/
1. Vivien Herditzká Kumite kadetky 14-15 rokov nad 50 kg
2. Lukáš Lasky Kumite kadeti 14-15 rokov do 60 kg
3. Samuel Pálfy Kumite st. žiaci 12-13 rokov pokročilí nad 50 kg /6. - 4. kyu/
2. Gábor Pándy Kumite st. žiaci 12-13 rokov začiatočníci do 45 kg /max. 7. kyu/
1. Patrik Pinka Agility chlapci 5 roční
3. Janka Slobodníková Kumite ml. žiačky 10-11 rokov začiatočníčky do 35 kg /max. 7. kyu/
3. Michal Šoltész Kumite chlapci 5-7 rokov do 24 kg /max. 6. kyu/
2. Anna Váczy

Štatistika

Galéria

Partneri


Činnosť nášho klubu podporuje mesto Košice