January 2, 2020

Ako poukázať 2% z daní? + Tlačivo k vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane 2021

Podporte náš Karate klub Slávia UPJŠ Košice 2% z dane. Získané peniaze použijeme na rozvoj a prípravu mládeže. Podiel zaplatenej dane viete poukázať dvomi spôsobmi.

1. Spôsob: Podávam si daňové priznanie sám - Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Poznámka: Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

2. Spôsob: Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ: - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.


Súbory na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby