July 24, 2022

Rozvrh tréningov platný od 01.08.2022 až 07.08.2022

Tréning pre začiatočníkov sa tento týždeň (01.08. - 07.08.) uskutoční v utorok a štvrtok od 16:30 do 17:30 - telocvičňa Park Angelínum.

Rozvrh na nasledujúci týždeň bude zverejnený vždy počas víkendu pred novým týžňom.

Telocvičňa UPJŠ Park Angelinum 9

Galéria