April 28, 2021

Rozpis tréningov na obdobie od 03.05.2021 do odvolania

Vstup bude povolený len s certifikátom antigénového alebo PCR testu s negatívnym výsledkom. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

Prosíme cvičiacich aby dodržiavali všetky platné opatrenie. Pred vstupom do telocvične je nutné sa preukázať poverenej osobe negatívnym výsledkom testu. Do priestorov budovy vstupuje iba cvičenec (doprovod čaká vonku). Kapacitné obmedzenie 6 + 1.

Na tréningové jednotky na nahlasujte najneskôr 24 hodín predom (Mgr. Peter Váczy - 0905 858 818).

Tréningov sa zúčastňujú iba súťažiaci pretekári !!!!!!

Začiatočníci Pokročilí
Pondelok x 18:15 - 20:15
Utorok 16:30 - 17:30 17:45 - 19:00
Streda x 18:15 - 20:15
Štvrtok 16:30 - 17:30 17:45 - 19:00
Piatok x 18:15 - 20:15

Ďakujem.

S pozdravom, Mgr. Peter Váczy - 0905 858 818

Galéria